Bio

Žiju v Brně.

Čtu, píšu a mluvím, což mi v souhrnu přináší obživu.

Vystudoval jsem na univerzitách v Olomouci, Zlíně a Bratislavě žurnalistiku, marketingovou komunikaci a masmediální studia, získal jsem titul PhDr. Při studiu jsem se zaměřoval na sémiotiku a kulturální aspekty reklamy, zpravodajské principy pod vlivem technologických změn a později na obor public relations v širších souvislostech.

Přispíval jsem do různých již neexistujících novin (Den, Slovo), pět let jsem pracoval jako redaktor, editor a vedoucí názorové rubriky deníku Rovnost. Od roku 2006 jsem zpravodajem, později také vedoucím brněnské pobočky zpravodajské agentury ČTK.

Jako lektor Akademie ČTK jsem proškolil stovky lidí v krizové komunikaci i mediální propagaci kultury a umění. Od jara 2014 externě učím na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Cvičné médium, Public relations, Krizová komunikace aj.), v akademickém roce 2019/2020 jsem vedl kurz také na Katedře hudební produkce Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění (Public relations).

Příležitostně přednáším i jinde – o současných médiích, práci novináře, public relations, propagaci kultury a umění.

Publikoval jsem dvě odborné knihy o vztazích s médii („Jak účinně oslovit média“; „Public relations a zpravodajství“), vedl jsem kolektiv autorů knihy „Krizová komunikace. Principy – zkušenosti – postupy.“

Lektorsky jsem spolupracoval s Culture Matters, online platformou pro osvětu a vzdělávání v oblasti managementu kultury.

Od počátku se podílím na projektu PR Gang, díky kterému se do praktické univerzitní výuky public relations dostávají reální klienti s reálnými problémy, třeba hospic, filharmonie nebo studentská neziskovka.

Jan Tomandl