Knihy

Jak účinně oslovit média

Tento web původně vznikl jako určitý virtuální doplněk knihy Jak účinně oslovit média, kterou jsem vydal koncem roku 2011 v nakladatelství CPress. Pokud vím, jde o dosud nejobsáhlejší původní českou knihu o budování vztahů s médii. Jak napovídá podtitul – Media relations v podnikání, správě, kultuře i neziskovém sektoru – kniha má široké pole využití a rozhodně se neomezuje jen na svět firemní komunikace.

Cílovou skupinou publikace jsou začínající tiskoví mluvčí, pracovníci vnějších vztahů, lidé zodpovědní za PR a komunikaci ve firmách, úřadech, občanských sdruženích a neziskových organizacích – vlastně všichni, kdo přicházejí do styku s médii.

Věřím, že kniha pomůže jak lidem, kteří sami chtějí navázat vztah s médii a dosáhnout pozitivní publicity, tak těm, kteří do kontaktu s novináři nevstupují z vlastní iniciativy, jsou pod tlakem a neví, jak se zachovat. Kniha stojí na myšlence, že pokud má mezi jakoukoliv organizací a médii vzniknout produktivní a smysluplný vztah, musí být oboustranně výhodný. Pokud organizace očekává publicitu, musí nabízet správným způsobem a ve správný čas kvalitní informace.

Kniha nejprve přibližuje specifika novinářské profese a vývojové trendy médií. Každý, kdo chce účinně oslovit média, musí totiž porozumět novinářům, jejich práci a metodám. Poté krok za krokem představuji jednotlivé nástroje media relations. Největší prostor je věnován tiskové zprávě a tiskové konferenci. Samostatná kapitola popisuje správnou práci s tématem, další varuje před jazykovými chybami. Popisuji služby komunikačních agentur, principy monitoringu a hodnocení médií. Nechybí kapitola o krizové komunikaci a zvláštnostech prezentace v různých typech médií (TV, rozhlas, tisk) a různých oborech lidské činnosti (byznys a podnikání, kultura, státní správa a samospráva, vysoké školství a věda, neziskový sektor, aktivismus a ekologie).

K tématům se v knize vyjadřují také aktivní novináři a tiskoví mluvčí. Text prokládají desítky schémat, fotografií, grafů a kreslených vtipů Pavla Daniela.

Knihu lze výhodně zakoupit například přímo v e-shopu na stránkách vydavatelství.

V době vydání o knize napsali:

„Tuto knihu vřele doporučuji všem, kteří mají v plánu začít komunikovat s českými médii. Cenné poznatky, názory a postřehy z praxe využijí především pracovníci v oblasti public relations a tiskoví mluvčí. Neméně vhodná je však i pro zástupce médií, kterým detailně představí specifika jejich profese.“

Petr Lesenský, ředitel PR agentury Lesensky.cz

„Kniha na mne velmi zapůsobila. Jedná se o podrobný ‚manuál‘ nejen pro začínající zaměstnance oddělení či odborů styku s médii, ale je cenná z mého pohledu také pro její jazyk. Zdánlivě jednoduchým způsobem je autor schopen vysvětlit někdy velmi složité vztahy a souvislosti, na jejichž základě se vytváří různé typy komunikace. Právě kombinací profesionálního novinářského jazyka a použitím množství názorných příkladů, materiálů, grafů a obrázků, se podařilo vytvořit velmi kompaktní a zajímavou knihu, kterou je radost si přečíst. Čtenář se toho hodně dozví jakoby mimochodem, což je u tohoto typu literatury nezanedbatelná přednost.“

Jana Pelcová, bývalá mluvčí Ústavního soudu ČR

Public relations a zpravodajství

Public relations a zpravodajství

V roce 2012 vydalo zlínské nakladatelství VeRBuM recenzovanou monografii Public relations a zpravodajství. Navazovala na mou rigorózní práci, která popisovala hlubokou proměnu současných médií, a zejména vliv internetu a sociálních sítí na zpravodajství a každodenní novinářskou práci. K hlavním vývojovým trendům jsem tehdy řadil třeba internetizaci, deprofesionalizaci, tabloidizaci, zrychlování nebo fragmentaci zpravodajství. Pro každý z trendů jsem formuloval soubor opatření a doporučení, jimiž by se měli řídit profesionálové v public relations a tiskoví mluvčí, pokud nadále chtějí úspěšně spolupracovat s médii a dosahovat příznivé publicity. V celé knize jsem vycházel z přesvědčení, že podmínkou úspěšné komunikace s novináři je poznání a pochopení zákonitostí současných médií a rutiny mediálních profesionálů.

Úvod a závěr knihy si můžete prolistovat zde.

Prodej knihy: Aleš Čeněk

Elektronická verze: Kosmas

Výňatek z recenze v odborném časopise Mediální studia:
 
„Z hlediska účelu je Tomandlova práce spíše textem popularizačním, vhodným více pro odborníky z praxe než badatele či studenty médií a public relations. Ideálním představitelem zamýšleného čtenáře je ambiciózní ředitel menší PR agentury, který ctí pravidla, jež namsstavili počátkem minulého století Ivy Lee a Walter Lippmann, současně ovšem z chytrého mobilního telefonu kontroluje čerstvé příspěvky na facebookových profilech svých klientů. V konkurenci nově vydaných knih o PR obstojí především díky svému praktickému zaměření. (…) Celkově je však Tomandlova drobná publikace pro obor media relations velmi přínosná. Zástupce „čtvrtého stavu“ zde PR profesionálům vzkazuje, že zpravodajští novináři nestojí o dárky (nebo to tak aspoň tvrdí), ale o dobrou spolupráci. O partnery, kteří jsou dostupní, když je potřeba, a kteří umí poskytnout včasné, přesné a pravdivé informace. A takové výzvy stojí za to připomínat.“
 

Krizová komunikace. Principy – zkušenosti – postupy.

Krizová komunikace

Podrobné informace zde.

Komplexní a v českém prostředí dosud nejobsáhlejší příručka krizové komunikace vysvětluje zásady efektivních a etických vztahů s veřejností při reputačních krizích i při mimořádných událostech. Ambicí knihy je pomoci organizacím, které se dostaly do potíží, a zároveň přispět ke kultivaci a profesionalizaci české komunikační praxe.

Autoři s bohatými zkušenostmi z médií i public relations vědí, že žádná organizace na světě není imunní vůči krizovým situacím, které přitahují pozornost médií. Čas od času je nutné odvracet útok konkurence, vysvětlovat kontroverzní krok, objasňovat zveřejněné nepřesnosti, řešit havárii ve výrobním provozu nebo se vypořádat s následky živelní pohromy. Informace se dnes šíří rychleji než kdykoliv dříve, během několika minut se tak může rozhořet mediální požár, který ohrožuje zájmy či samotnou existenci organizace.

Ne každá krize ale musí skončit katastrofou. Záleží na kvalitě manažerských rozhodnutí a schopnosti tlumočit je médiím a veřejnosti. Právě komunikační dovednosti v mimořádných situacích jsou podstatou krizové komunikace, považované za královskou disciplínu public relations, tedy vztahů s veřejností.

Kniha popisuje nejčastější příčiny krizí a odhaluje základní principy i zásady krizové komunikace. Vysvětluje, jak krizové situace všeho druhu vnímají novináři a jaké jsou jejich pracovní postupy. Dále popisuje strategie a taktické varianty krizové komunikace a vhodné nástroje od tiskových zpráv po sociální sítě.

Autorský tým složený z novinářů, komunikačních praktiků a oborových pedagogů usiloval o knihu fundovanou, ale zároveň přehlednou a užitečnou pro široké spektrum čtenářů: tiskové mluvčí, PR profesionály, komunální politiky, manažery, podnikatele či pracovníky vnějších vztahů ve firmách. Kniha také představuje cenný zdroj informací pro studenty žurnalistiky, marketingu a příbuzných oborů.

Cílem knihy je osvětlit celou problematiku nikoliv jen prostřednictvím suchopárných definic, ale také na příkladech z české i zahraniční praxe, z byznysu, politiky i dalších oblastí. Čtenáři zjistí, jak řešily vážné komunikační krize nadnárodní korporace, špičkoví manažeři, politici, české firmy, úřady i další instituce.

Význam krizové komunikace nejzřetelněji vyvstává v mimořádných situacích, jako byly v českém prostředí například povodně, metanolová aféra nebo naposledy pandemie nemoci covid-19. Rukopis knihy sice vznikal z větší části před pandemií, ale zachycuje také první komunikační a novinářské zkušenosti z období šíření koronaviru.

Kniha vychází jako první svazek nové edice „ProMedia“ Katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.